FPT Telecom Thái Nguyên Tuyển Dụng

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển dụng Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Văn Phòng Phổ Yên Xem chi tiết>>

FPT Thái Nguyên tuyển dụng Tháng 6/2017

FPT Thái Nguyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh và nhân viên kỹ thuật Xem chi tiết>>

FPT-Telecom Chi Nhánh Thái Nguyên Tuyển Dụng

FPT-Telecom Chi Nhánh Thái Nguyên Tuyển Dụng Tháng 05/2017 Xem chi tiết>>

FPT-Telecom Chi Nhánh Thái Nguyên Tuyển Dụng Tháng 03/2017

FPT-Telecom Chi Nhánh Thái Nguyên Tuyển Dụng Tháng 03/2017 Xem chi tiết>>

FPT-Telecom Thái Nguyên Tuyển Dụng Tháng 08/2016

FPT-Telecom Thái Nguyên Tuyển Dụng Tháng 08/2016 Tuyển dụng nhân sự FPT-Telecom Chi Nhánh Thái Nguyên Tháng 08/2016 Xem chi tiết>>

FPT-Telecom Thái Nguyên Tuyển Dụng Tháng 7/2016

Tuyển dụng nhân sự FPT-Telecom Chi Nhánh Thái Nguyên Xem chi tiết>>

FPT Telecom tuyển dụng nhân viên kinh doanh 11/2015

FPT Telecom tuyển dụng nhân viên kinh doanh 11/2015 Xem chi tiết>>

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển nhân viên kỹ thuật

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển nhân viên kỹ thuật Triển khai lắp đặt thuê bao ADSL, FTTH cho khách hàng của công ty Tiến hành kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường dây ADSL, FTTH cho khách hàng Cài đặt các dịch vụ khác ( truyền hình internet,...)do FPT cung cấp cho khánh hàng Hỗ trợ kĩ thuật trực tiếp cho khách hàng Xem chi tiết>>

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển nhân viên kinh doanh

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển nhân viên kinh doanh Tư vấn, giới thiệu sản phẩm truyền hình FPT đến khách hàng tiềm năng và khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet của FPT Telecom Quảng bá sản phẩm truyền hình FPT ra ngoài thị trường Báo cáo công việc, kết quả thực hiện cho quản lý cấp trên Xem chi tiết>>

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển nhân viên kinh doanh tại Đại Từ

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển nhân viên kinh doanh tại Đại Từ MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Triển khai lắp đặt thuê bao ADSL, FTTH cho khách hàng của công ty Tiến hành kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường dây ADSL, FTTH cho khách hàng Cài đặt các dịch vụ khác ( truyền hình internet,...)do FPT cung cấp cho khánh hàng Hỗ trợ kĩ thuật trực tiếp cho khách hàng Xem chi tiết>>

FPT Telecom tuyển nhân viên dịch vụ khách hàng tại Thái Nguyên

FPT Telecom tuyển nhân viên dịch vụ khách hàng tại Thái Nguyên FPT Telecom tuyển nhân viên dịch vụ khách hàng tại Thái Nguyên Xem chi tiết>>

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển Cán bộ chất lượng QA- Hành chính kỹ thuật

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển Cán bộ chất lượng QA- Hành chính kỹ thuật 156 Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Xem chi tiết>>

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển CNKT triển khai và bảo trì Internet

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển CNKT triển khai và bảo trì Internet 156 Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Xem chi tiết>>

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển nhân viên kỹ thuật

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển nhân viên kỹ thuật 156 Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Xem chi tiết>>
Trang: 1